Loading...

Welkom op de website van praktijk

individuele therapie | rouwtherapie en verliesverwerking | familieopstellingen | relatietherapie
Bezoek ook mijn website: Therapie Leiden

Introductie

De spiegel kijkt mij aan en stamelt zacht,
maar mijn oor van nu kan niet horen
en mijn oog van nu kan niet zien.
Ik zal om het te begrijpen misschien
opnieuw moeten worden geboren.

- Neeltje Maria Min
Psycho-sociale therapie
Harts-tocht is een praktijk voor psycho-sociale therapie en is gespecialiseerd op het gebied van rouwtherapie en verliesverwerking, systemische familieopstellingen en relatietherapie. Mocht je hier meer over willen lezen, bezoek dan mijn andere website Therapie Leiden.

Workshops
Naast individuele begeleiding organiseert Harts-tocht regelmatig bijeenkomsten en workshops rondom diverse thema's. Bekijk mijn agenda

Monique Koel
Monique Koel is de oprichter en inspirator van deze praktijk in de regio Leiden-Voorschoten en Den Haag. Zij creëert met Harts-tocht een plek waar mensen zich veilig kunnen voelen om hun hulpvraag in te brengen.

Ze heeft haar opleiding voor therapeut en personal coach gevolgd bij onder meer Phoenix Opleidingen in Utrecht en is geregistreerd bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaaltherapeuten en Agogen) en is Registertherapeut RBCZ. Naast professionele deskundigheid betekent dit ook dat consulten (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Niet alle soorten behandelingen worden vergoed; vraag daarom ook zelf bij je zorgverzekeraar welke consulten zij vergoeden.

Tijdens haar studie heeft Monique haar eigen harts-tocht doorlopen. Alles wat zij daar ontmoet en ervaren heeft, komt terug in haar begeleiding om mensen te helpen hun weg in het leven te (her) vinden. Dit was haar drijfveer om een zelfstandige praktijk op te zetten. Harts-tocht beschikt tevens over een netwerk aan collega-therapeuten en psychologen.Therapie


x
Individuele therapie


Wie bij de bron wil komen, moet de stroom nemen.

Individuele therapie is een veranderingsproces, waarbij je onder begeleiding een ontdekkingsreis aangaat. Je gaat op zoek naar wie je ten diepste bent, wat jouw drijfveren zijn, naar je verlangens en ook je gemis.

Therapie kan je verder helpen in werksituaties wanneer je het gevoel hebt vast gelopen te zijn. Maar ook de combinatie van je privé-leven en werkdruk kan aanleiding zijn om een begeleidingsvraag te hebben. Het evenwicht tussen geven en nemen kan in je leven verstoord zijn. Of de balans in je relatie moet worden hersteld.

Tijdens een intakegesprek wordt jouw vraag besproken en wordt er naar de achtergrond van die vraag gekeken. Bij een individueel begeleidingstraject stel je samen met je therapeut de te bereiken doelen vast.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor een succesvol traject. Het moet “klikken” tussen jou en de therapeut, je moet de bereidheid hebben naar jezelf te kijken en de consequenties van jouw veranderingsproces te accepteren. In de praktijk van Harts-tocht wordt jou de structuur, de veiligheid en de ruimte geboden.

x

Relatietherapie


Ik keek en keek.
En wat zag toen mijn blik.
Dat wat eerst jou en jij leek.
Was echter mij en ik.
- Ken Wilber


Als bescherming tegen de wereld hebben wij ons al op jonge leeftijd aangeleerd onze gevoelens te blokkeren en ons achter een masker te verschuilen. Het openen van ons hart voor onze partner betekent behalve het toelaten van de liefdesstroom ook een ontmoeting met oude pijn. De eerste reactie is onszelf te beschermen, bijvoorbeeld door ons hart een beetje te sluiten, ons uit het contact iets terug te trekken. Wij verbergen onze kwetsbaarheid.

In een partnerrelatie waar intimiteit speelt, willen we niets liever dan onze ziel uit deze vermomming halen en open te zijn. In een relatie is het van belang dat we elkaar in de ogen zien en echt durven te ontmoeten. Dat we elkaar ook werkelijk kunnen zien of gaan leren te zien. Ook al wordt de pijn verhuld of bedekt door ander gedrag. Het vraagt moed om onze maskers af te zetten en kwetsbaar tegenover elkaar te staan.

Je kunt niet voorwaarts oplossen wat achterwaarts is gebeurd. Je zult eerst iets af moeten maken voordat je kunt gaan werken aan de toekomst. Door samen met de partners te werken wordt het verborgene, zoals het verlies en de pijn, voor de ander zichtbaar en voelbaar. Dat biedt perspectief voor de relatie.

Harts-tocht werkt bij relatietherapie volgens deze uitgangspunten.

x

Verliesverwerking


En de dag kwam
dat het risico
van stil in de knop blijven
zitten
pijnlijker was
dan het risico
van tot bloei komen
- Anaïs Nin
Mensen houden van mensen. Bij het verlies van dierbaren is er behoefte aan ontmoeting, begrip en ruimte. Het nemen van het verlies en het rouwen schoont, maar doet ook pijn.

Ook bij verlies van bijvoorbeeld je baan, je werkplek als gevolg van een reorganisatie, je gezondheid, je relatie, je idealen, je vertrouwen in de ander is verwerking en rouwen nodig om de gebeurtenis een plek te geven en los te kunnen laten. Pas als we los kunnen laten, staan we open voor nieuwe ontmoetingen.

Geblokkeerde energie wordt vrijgemaakt door op gestructureerde wijze alle stappen in het verwerkingsproces te doorlopen. Geestelijke balans en levensenergie kan je weer terugvinden. Je kan de toekomst weer hoopvol tegemoet treden.


Harts-tocht biedt de structuur en veiligheid om deze stappen in het verwerkingsproces te doorlopen.

x

Rouwverwerking


Maar er zijn soorten van verdriet, die iets veranderen aan het lied.
Men wordt bespannen met heel andre snaren
En wie het niet ervoer, die weet het niet.
- M. Vasalis
Mensen maken contact, sluiten vriendschap, houden van een ander en dan plotseling is die ander er niet meer...
Liefde en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een mens zich hecht en van iemand gaat houden, betekent dit dat hij ooit zal rouwen.

Rouwen is proberen het verdriet te verwerken en het verlies te aanvaarden. Het is een zware taak die met veel emoties gepaard gaat. Om met het verlies te kunnen leven, zul je stap voor stap het rouwproces moeten doorlopen. Het nemen van het verlies en het rouwen schoont, maar doet ook pijn. Rouwen is ook afscheid moeten nemen. Verlies en afscheid nemen is vooral pijn in het hart.

Door het verlies verandert er veel in het persoonlijke leven van mensen. Er kunnen verschillende gevoelens naar boven komen. Je kunt niet om deze gevoelens heen.

Het zijn gevoelens van pijn, verdriet, boosheid, agressie, schuld, jaloezie. Als je deze gevoelens toelaat, kan je een stap verder maken. In het rouwproces vindt de verwerking van het verlies plaats en krijgt de gebeurtenis uiteindelijk een plek.

Tijdens de begeleiding in de praktijk van Harts-tocht geven mensen uiting aan hun gevoelens. Bij hun verwerkingsproces hebben zij ook anderen nodig om te ervaren dat ze niet alleen zijn. Ze hebben baat bij elkaars steun en respect. Rouw vraagt om ontmoeting, beweging, ritueel en platform. Daarom organiseert Harts-tocht naast individuele begeleiding ook workshops Verlies- en Rouwverwerking.

x

Familieopstellingen


Dan roepen mensen, jij, jij, jij,
woon hier bij ons,
woon hier bij mij,
de wereld wordt een huis
voor jou,
en liefde maakt een mens
van jou.
- Huub Oosterhuis
Wij kennen in ons leven vele systemen zoals ons gezin, onze familie, de kerk, de school, organisatie, etc. Ieder systeem heeft zijn eigen regels en wetten. Deze zijn soms erg ingewikkeld en kunnen leiden tot verstrikkingen, waardoor je persoonlijk functioneren onder druk komt te staan. Vaak hebben die verstrikkingen een systemische oorzaak op onbewust niveau. Een opstelling is een manier om inzicht te krijgen in de onbewuste dynamieken en patronen die er in jouw systeem van herkomst spelen. Dynamieken en patronen die jou belemmeren om voluit te leven en het leven te vieren.

Door jouw familie van herkomst op te stellen worden onbewuste patronen van het systeem zichtbaar en krijg je meer inzicht in welke richting de oplossing te vinden is.

Een opstelling kan antwoord geven op een vraag die voor jou van belang is en die je wilt onderzoeken. Vragen die te maken hebben met je familie, je gezondheid, je relatie of een steeds weer terugkerend thema en waar je graag een stap verder in wilt komen.

Uit een groep deelnemers kies je intuïtief plaatsvervangers voor jezelf, je familieleden en andere personen die een rol spelen in je vraagstelling. Deze worden opgesteld in de ruimte, het "wetende veld" genaamd. Zodra deze personen in het veld staan opgesteld ervaren ze de gedachten en de emoties van de personen die zij vertegenwoordigen. Door hun reacties en bewegingen ontvouwt zich wat er speelt en worden verborgen dynamieken van het systeem zichtbaar. Niet alleen voor de vraagsteller zelf maar ook voor plaatsvervangers is een opstelling vaak een diepgaande en intense ervaring die waardevolle inzichten opleveren over hun eigen thema's en vraagstukken. Het ervaren in een opstelling en je eigen plek innemen in je systeem van herkomst, geeft een gevoel van heling op een diepere laag.Agenda

Workshop: Familie-opstellingen
Een effectieve en helende manier om de onbewuste patronen in onze familie van herkomst te onderzoeken en om antwoord te vinden op de vraag wat (on)bewust ons dagelijks functioneren beïnvloedt, waardoor we ons vaak niet lekker in ons vel voelen zitten en niet ons doel lijken te kunnen bereiken. Voor partnerstellen geeft een relatieopstelling inzicht in de gedragspatronen waarin men zo vaak verstrikt is geraakt. Hier wordt een ingang verkregen om de relatie weer inspirerend en harts-tochtelijk te maken. Constellations can also be given in English.

Voor data en tarieven, bekijk mijn website Therapie LeidenWorkshop: Op zoek naar de vrouw in jou
De moderne vrouw is een wervelwind aan bedrijvigheid, heeft een scherp waarnemingsvermogen, een speelse geest en een groot vermogen zich aan iets te wijden, is van nature relatiegericht, onderzoekend en bezit een bijzonder uithoudingsvermogen. Ze is sterk intuïtief en bekommert zich in hoge mate om haar kinderen en partner. Ze is standvastig en dapper. Ze kent sterke emoties zoals woede, verdriet, pijn, vreugde, liefde en zachtheid. Echter als zij haar emoties niet meer mag voelen, dan wordt ze schimmig en schraal. In deze workshop leer je de vrouw in jou te (her)ontdekken en haar mooie en boeiende eigenheid opnieuw te integreren.

Voor data en tarieven, bekijk mijn website Therapie LeidenThema avonden rondom verlies- en rouwverwerking
Rouw vraagt om ontmoeting, welkom geheten te voelen en ruimte en rust om de noodzakelijke stappen in het rouwproces te zetten om uiteindelijk op een diepere laag het verlies een plek te kunnen geven en te integreren in het dagelijkse leven. Dankbaar kunnen zijn om wat er was en rouwen om wat wordt gemist. Balans hervinden in draaglast en draagkracht.

Voor data en tarieven, bekijk mijn website Therapie Leiden

Bovenstaande bedragen gelden voor kalenderjaar 2020. Voor aanmelding en/of informatie: info@harts-tocht.com / therapieleiden@gmail.com. M: 06-47153722.

Therapeut is NVPA-geregistreerd en Registertherapeut RBCZ waardoor kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.Contact

Aangesloten bij:
Heb je nog vragen?

Voor persoonlijke vragen of nadere informatie kun je gebruik maken van onderstaande mogelijkheid een bericht te sturen naar Harts-tocht. Naar aanleiding van jouw vraag wordt er met je contact opgenomen. Bij elke vraag naar gerichte begeleiding zal een intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit intakegesprek wordt een individueel begeleidingstraject afgesproken. Zowel individuele sessies, werken in groepen als partnergesprekken vormen een onderdeel van de begeleidingstrajecten.


Adres- en contactgegevens:
A: Papelaan 85 EE, Voorschoten
E: info@harts-tocht.com
T: 06-47153722


- Verbonden aan de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen
- Aangesloten bij het S.C.A.G.
- Voor mijn beroepscode en behandelvoorwaarden, klik hier

Bezoek ook mijn website: Therapie Leiden.

Harts-tocht staat open voor het nieuwe dat iedere ontmoeting ons brengt.